Bewoners, Gemeente, Stichting Doen, Oranjefonds, Indebuurt033, SRO, Welzin, Sligro, ADG, Pelita, AIC, ABC-scholen, BCA, Kreko, Abinbev
hier een foto
Wij stellen het klokhuis en bijbehorende speeltuin open als ontmoetingsplek.
Wij verhuren ook ruimtes voor particulieren.
Hiernaast faciliteren wij de bar en keuken gedurende de openingstijden van Het Klokhuis. Verder is het mogelijk om bijzondere activiteiten te organiseren in wijkcentrum het Klokhuis.
Het is mogelijk om werkervaring op te doen in het klokhuis waarop u de kans op een baan vergroot.

Verder lezen, klik op het plaatje.
Ruimtes zijn te huren per dagdeel: ochtend, middag of avond.
Hierbij wordt uitgegaan van de volgende indeling in dagdelen:

Ochtend 8.30 – 12.30
Middag 13.00 – 17.30
Avond 18.00 – 22.30

Het gereduceerd tarief geldt alleen voor verenigingen en stichtingen en voor activiteiten die “van de wijk, voor de wijk” worden georganiseerd. Voor gebruik in de activiteitenruimte zal de vereniging de beschikking hebben over verschillende presentatiehulpmiddelen zoals een beamer, een scherm en een laptop die aanvullend kunnen worden gehuurd.

Naast de activiteitenruimtes heeft Het Klokhuis de beschikking over diverse ruimtes met maximaal 7 flexibele werkplekken. Deze werkplekken bieden de mogelijkheid om met eigen apparatuur gebruik te maken van het WiFi-netwerk in het gebouw. Deze werkplekken zijn afzonderlijk of per ruimte kosteloos te reserveren voor leden.

De vereniging streeft ernaar om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de wijk, met name gericht op de arbeidsmarkt.
De vereniging wil jongeren die uit een MBO- of HBO-opleiding dreigen te vallen een langdurige stageplaats aanbieden om uitval te
voorkomen.
Met het UWV zijn we overeengekomen mee te werken aan het project Werken aan Werk.
De vereniging legt contacten met uitzendbureaus, om werkervaringsplekken aan te bieden aan mensen die een ‘gat’ in hun CV dreigen op te lopen. Zij worden hierbij begeleid naar een vaste werkplek (inplacement). Degenen die langs deze weg werkzaamheden voor Het Klokhuis verrichten, worden betrokken bij de andere activiteiten van de vereniging.