Buurtbudget

Buurtbudgetten zijn jaarlijkse subsidies die iedere wijk bij de gemeente kan aanvragen.
De wijk Randenbroek Schuilenburg ontvangt jaarlijks van de gemeente het buurtbudget, dat naar eigen inzicht mag worden besteed. De meeste kans hebben ideeën die de leefbaarheid in de wijk bevorderen en ideeën die mensen samen brengen.

Heeft u een idee of suggestie, hoe wij ons buurtbudget van 2018 kunnen besteden? Hieronder staat vermeld hoe u een buurtbudget kunt aanvragen.

Voor het aanvragen van een buurtbudget kunt u het aanvraagformulier buurtbudget downloaden via onderstaande link. Klik hiervoor op de regel "Aanvraagformulier buurtbudget 2018"

Aanvraagformulier buurtbudget 2017

Stuur of breng dit ingevulde formulier voor 25 maart 2018 naar:

Wijkcentrum het Klokhuis, t.a.v. Werkgroep Buurtbudget.
Weberstraat 2
3816 VC Amersfoort

U kunt ook uw aanvraag mailen naar klokhuisbb@gmail.com

De handleiding Stappenplan en Klachtenregeling m.b.t. het aanvragen en toekennen van het buurtbudget voor wijk Randenbroek-Schuilenburg zijn hier onder geplaatst.

Klik op deze regel voor het formulier "Handleiding Stappenplan en Klachtenregeling 2017"

(PDF document opent in een nieuwe tab)

De Spelregels Buurtbudget Verkiezingsavond voor wijk Randenbroek-Schuilenburg zijn hier onder geplaatst.

Klik op deze regel om het formulier "Spelregels Buurtbudget Verkiezingsavond" te bekijken.
(PDF document opent in een nieuwe tab)

Heeft u een klacht m.b.t het Buurtbudget 2018, geef het aan ons door.
Klik op deze regel om het formulier "Klachtenformulier Buurtbudget 2017" te downloaden
(Word document)