Klik op het plaatje voor het overzicht van de feestdagen van het jaar 2018.
hier een foto

Nationale feestdagen 2017


Nederland kent de volgende nationale feestdagen:
Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koninginnedag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis. Feestdagen zijn niet automatisch een vrije dag. De Nederlandse regering heeft bepaald dat werknemers en werkgevers zelf een regeling moeten treffen.


Nieuwjaarsdag

Maandag 1 januari 2018

Betekenis van Nieuwjaarsdag
Nieuwjaarsdag is de eerste dag van het nieuwe jaar en met nieuwjaarsdag wordt het nieuwe jaar ingeluid.
Dit is een erkende feestdag. De meeste Nederlanders zijn op deze dag vrij.

Goede vrijdag

Vrijdag 30 maart 2018

Betekenis van Goede Vrijdag
Goede vrijdag wordt gevierd op de vrijdag voor Pasen. Op Goede Vrijdag wordt de kruisiging van Jezus herdacht. Dat de kruisiging van Jezus wordt gevierd op ‘Goede’ vrijdag lijkt op het eerste gezicht misschien opmerkelijk. De Kerk spreekt van Goede Vrijdag omdat Jezus zichzelf heeft opgeofferd ter verzoening van de zonden.
Deze vrijdag voor Pasen is geen verplichte vrije dag. Scholen, banken en gemeentehuizen zullen vaak gesloten zijn, maar veel winkels blijven gewoon open uiterlijk tot 19:00 uur. Of jij vrij bent, hangt af van je cao.

Pasen

Zondag 1 april en maandag 2 april 2018

Betekenis van Pasen
Pasen is een belangrijk Christelijk feest. Christenen vieren met Pasen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Het feest duurt twee dagen, je hebt namelijk Eerste Paasdag en Tweede Paasdag.
Pasen is een erkende christelijke feestdag. De meeste winkels zijn dicht en het merendeel van de Nederlanders zijn op deze dag vrij.
De Eerste Paasdag wordt altijd op zondag gevierd en is de eerste dag van het paasfeest. Op deze dag vinden de meeste activiteiten plaats, zoals het paasvuur en de toespraak van de paus. Op de paaszondag wordt de opstanding van Jezus herdacht. Paaszondag is namelijk de dag dat Jezus opstond uit de dood.

Betekenis van 2e Paasdag / Tweede Paasdag
De Tweede Paasdag is de tweede dag van het paasfeest en vindt elk jaar plaats op de maandag na de eerste volle maan in de lente. Tweede Paasdag is de laatste jaren minder traditioneel van aard en wordt daarom ook steeds commerciëler.

Koningsdag

Vrijdag 27 april 2018

Betekenis van Koningsdag
Koningsdag is een nationale feestdag in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ter ere van het staatshoofd. Als er een koning aan de macht is heet dit Koningsdag en als er een koningin aan de macht is heet dit Koninginnedag. Koningsdag wordt gevierd op 27 april van het jaar. Valt deze dag op een zondag dan wordt Koniginsdag een dag vervroegd naar zaterdag (bijvoorbeeld in 2014 en 2025 is dit het geval).
Koningsdag is een nationale feestdag. De meeste winkels zijn dicht. Je bent vrij, tenzij daar in je cao iets anders over staat.

Dodenherdenking

Vrijdag 4 mei 2018

Betekenis van de Dodenherdenking
De Dodenherdenking vindt elk jaar plaats op 4 mei. Dit is een dag voor de bevrijdingsdag. Op Dodenherdenking worden alle burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederland, die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen door oorlog of vredesoperaties, herdacht. Eerst werden alleen de doden van de Tweede Wereldoorlog herdacht, maar later is dat veranderd.
Dodenherdenking valt dit jaar op een maandag. Scholen, banken en gemeentehuizen zijn geopend. De winkels die open zijn sluiten op deze dag om 19:00 uur.

Bevrijdingsdag

Zaterdag 5 mei 2018

Betekenis van Bevrijdingsdag
Bevrijdingsdag is een nationale feestdag die wordt gehouden op 5 mei. Op deze datum capituleerde de Duitsers. In veel andere landen worden andere data aangehouden. Veel landen hanteren 8 mei omdat de Duitsers zich toen officieel gewonnen gaven. Rusland en veel voormalige Oostbloklanden hanteren 9 mei omdat Duitsland zich tegen de Sovjet-Unie pas toen overgaf.
5 Mei zorgt vaak voor verwarring. De overheid heeft om de 5 jaar (de jaren die eindigen op een 0 of op een 5) 5 mei weliswaar als nationale feestdag aangewezen. Maar werkgevers en werknemers moeten onderling uitmaken of het ook echt een vrije dag is. In veel cao's is gekozen om 5 mei eens in de vijf jaar als vrije dag aan te merken. Ook hier geldt dus: check je cao.

Hemelvaartsdag

Donderdag 10 mei 2018

Betekenis van Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag is de dag waarop herdacht wordt dat Jezus is opgevaren naar zijn vader in de hemel: God.
Hemelvaartsdag is een erkende christelijke feestdag (altijd op een donderdag). Daarnaast valt ze altijd tien dagen vóór Pinksteren en altijd op de 39e dag na Pasen (eerste paasdag). De meeste winkels zijn dicht en het merendeel van de Nederlanders zijn op deze dag vrij.

Pinksteren

Zondag 20 mei en maandag 21 mei 2018

Betekenis van Pinksteren
Pinksteren heeft twee verschillende betekenissen: de betekenis in het jodendom en de betekenis in het christendom. Bij het jodendom staat vooral de afsluiting van de Pesach centraal. Het Christendom zegt met Pinksteren dat de Heilige Geest via de Vader en de Zonen in de mensen werkt. Hierdoor waren de mensen tot dingen in staat die ze niet hadden verwacht van zichzelf.
Pinksteren, altijd op de 50e dag na Pasen, is een erkende christelijke feestdag. De meeste winkels zijn dicht en het merendeel van de Nederlanders zijn op deze dag vrij.

Betekenis van 1e Pinksterdag / Eerste Pinksterdag
De eerste Pinksterdag is de dag dat de Heilige Geest,de Vader en de Zonen in de mensen werkten en hun kracht gaven. Tweede Pinksterdag is toegevoegd aan het pinksterfeest om het belang van dit feest aan te geven. Eerste Pinksterdag vindt 10 weken na Pasen plaats.

Betekenis van 2e Pinksterdag / Tweede Pinksterdag
Tweede Pinksterdag heeft geen traditionele grondslag, maar wordt georganiseerd om het belang van Pinksteren te benadrukken.

Kerst

Dinsdag 25 december en woensdag 26 december

Betekenis van Kerst
Met kerst wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd. In West Europa valt de eerste kerstdag op 25 december en de tweede kerstdag op 26 december. Veel Oosterse kerken vieren het later omdat zij de Juliaanse kalender aanhouden.

Betekenis van 1e Kerstdag / Eerste Kerstdag
Eerste kerstdag is de eerste dag van het feest en wordt gevierd op 25 december. De dag ervoor wordt er vaak kerstavond gevierd. Eerste kerstdag wordt vaak met de familie gevierd en er wordt vaak lekker eten bereid. Vroeger vierden de Germanen het twaalfdaagse joelfeest en was 25 december de eerste dag van dit joelfeest. In veel kerken vindt er s’ ochtends een kerkdienst plaats, deze wordt dan ook erg druk bezocht.

Betekenis van 2e Kerstdag / Tweede Kerstdag
Tweede kerstdag is de tweede dag van het kerstfeest en valt op 26 december. Niet in alle landen wordt de tweede kerstdag gevierd. In Amerika kennen ze de tweede kerstdag helemaal niet. In England wordt het Boxing Day genoemd. Vroeger werd op tweede kerstdag namelijk de kerstkist (Box) geopend. Tegenwoordig staat Boxing Day vooral in het teken van voetbal en paardenraces. Hier in Nederland kent men de traditie om naar de (schoon)familie te gaan of een bezoek te brengen aan een meubelboulevard.
Wederom twee erkende Christelijke feestdagen, op 25 en 26 december. De meeste winkels zijn dicht en het merendeel van de Nederlanders zijn op deze dag vrij.


Overige feestdagen en bijzondere dagen in Nederland


Overige feestdagen, bijzondere dagen en start zomertijd en wintertijd vallen niet onder de in Nederland erkende feestdagen. Op deze dagen zijn de Scholen, banken, gemeentehuizen en de winkels gewoon open tenzij dit in de algemene plaatselijke verordening van de gemeente anders is vastgesteld.

Drie koningen

Zaterdag 6 januari 2018

Betekenis van Drie Koningen (of Driekoningen)
Drie Koningen is een christelijke feest en vindt elk jaar plaats op 6 januari. Op Drie Koningen wordt de gebeurtenis herdacht waarop de Drie Koningen de ster zagen en besloten de Koning der Joden te gaan zoeken. Drie Koningen wordt ook wel Epifanie of openbaring van de heer genoemd.

Valentijnsdag

Woensdag 14 februari 2018

Betekenis van Valentijnsdag
Valentijnsdag is de dag waarop je extra aandacht hebt voor je geliefden. Deze extra aandacht zie je vaak terug in kaarten, bloemen of cadeautjes. Daarnaast gaat men vaak naar de film of doet men iets anders leuks op deze dag. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari.

Carnaval

Zondag 11 februari t/m dinsdag 13 februari

Betekenis van Carnaval
Carnaval is oorspronkelijk een Katholiek feest. Carnaval wordt gevierd op de drie dagen voor Aswoensdag. Traditioneel gezien duurt het feest drie dagen, van zondag tot en met dinsdag, maar in praktijk zie je dat de feesten meestal al op vrijdag beginnen. De naam Carnaval komt waarschijnlijk uit het Latijn. Carne vale betekent namelijk zoiets als afscheid van het vlees.

Begin van de zomertijd

Zondag 25 maart 2018

Betekenis van de Zomertijd
De zomertijd is de tijd die gedurende de zomer wordt gehanteerd. De klok wordt dan 1 uur vooruit gezet. Dit wordt gedaan omdat in de zomer de zon vroeger opkomt. Door de klok vooruit te zetten loopt de periode van het daglicht en de periode dat mensen wakker zijn het meest gelijk. De zomertijd in de Europese Unie loopt van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

Dag van de arbeid

Dinsdag 1 mei

Betekenis van de Dag van de Arbeid
Met de dag van de Arbeid vieren we de dag van de Arbeidsbeweging. De Dag van de Arbeid vindt elk jaar plaats op 1 mei. In bijna alle Europese landen is het een officiële feestdag, maar in Nederland is dit niet zo.

Moederdag

Zondag 13 mei 2018

Betekenis van Moederdag
Moederdag wordt in Nederland op de tweede zondag van mei gevierd. Op deze dag vieren we het moederschap. Niet elk land hanteert de tweede zondag van mei. Veel andere landen hanteren de eerste of derde zondag van mei en bij het Verenigd Koninkrijk valt Moederdag drie weken voor Pasen.

Ramadan (Begin)

Woensdag 16 mei 2018

Betekenis van Ramadan
Ramadan is volgens de Islamitische maankalender de negende maand. Ramadan geldt als een maand van inkeer. In deze maand wordt er tussen fajr, dit is de dageraad voor zonsopkomst en de maghrib, dit is bij zonsondergang gevast.

Vaderdag

Zondag 17 juni 2018

Betekenis van Vaderdag
Vaderdag wordt gevierd om de vaders te eren. De kinderen leggen hun vader op deze dag extra in de watten. In Nederland viert men Vaderdag op de derde zondag in Juni.

Ramadan (Einde)

Donderdag 14 juni 2018

Betekenis einde van de Ramadan
Ramadan eindigt bij het zien van de nieuwe maan. Het kan dus voorkomen dat Ramadan het ene jaar 29 dagen duurt en het andere jaar 30 dagen. 30 dagen is ook direct het maximum. In de islamitische kalender komen namelijk geen maanden van 31 dagen voor. Het einde van de Ramadan wordt gevierd met het Suikerfeest, ook wel het Kleine Feest genoemd.

Suikerfeest

Vrijdag 15 juni t/m Zondag 17 juni 2018

Betekenis van het Suikerfeest
Het Suikerfeest is een islamitisch feest. Met het Suikerfeest wordt het einde van de Ramadan gevierd. In het Arabisch heet dit feest id-oel-fitr. Id-oel-fitr betekent feestdag ter gelegenheid van het breken. Met “het breken” bedoeld men het breken van het vasten. De datum van Suikerfeest hangt ook samen met de maan. Bij het zien van de jonge maansikkel na de maand Ramadan begint het Suikerfeest. Het Suikerfeest duurt officieel drie dagen.

Offerfeest

Dinsdag 21 augustus t/m donderdag 23 augustus 2018

Betekenis van het Offerfeest
Het offerfeest is een islamitische feestdag en wordt ook wel het Grote Feest, het feest van Ibrahim of het Schapenfeest genoemd. In Nederland kennen we het vooral als het offerfeest. Het offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis van het offer van de profeet Ibrahim. God vroeg Ibrahim om zijn dierbaarste bezit aan hem te offeren. Alhoewel de profeet erg veel bezittingen had was zijn zoon zijn dierbaarste bezit. Ibrahim besloot dus om zijn zoon te offeren aan god. Net voordat Ibrahim zijn zoon wilde offeren verscheen er een engel. Deze engel vertelde Ibrahim dat hij zijn opdracht voltooid had. Allah maakte zo duidelijk dat Ibrahim had laten zien dat hij gehoorzaam was. Ibrahim vond toen een ram en offerde deze. Allah wil namelijk niet dat er mensen geofferd worden.

Prinsjesdag

Dinsdag 18 september 2018

Betekenis van Prinsjesdag
Prinsjesdagdag is erg belangrijke dag voor de politiek in Nederland. Op Prinsjesdag spreekt het staatshoofd, nu Koning Willem-Alexander, de troonrede uit. In de troonrede wordt het regeringsbeleid van het aankomend jaar verteld.

Dierendag

Donderdag 4 oktober 2018

Betekenis van Dierendag
Dierendag is de dag waarop we de dieren extra aandacht geven. Mensen willen op deze dag laten zien dat dieren rechten hebben en dat dieren beschermd moeten worden.

Einde zomertijd/begin wintertijd

Zondag 28 oktober 2018

Betekenis van de Wintertijd
Wintertijd is in feite de normale tijd en deze duurt vijf maanden. Tijdens de zomertijd wordt er afgeweken van deze standaardtijd. Op de laatste zondag van oktober gaat de wintertijd in en op de laatste zondag van maart eindigt deze wintertijd weer.

Halloween

Woensdag 31 oktober 2018

Betekenis van Halloween
Halloween is een uit de Verenigde Staten overgewaaide griezel-feestdag. Daar gaan kinderen verkleed in een Halloween kostuum langs de deuren van met pompoenen en lichtjes versierde huizen en roepen "Trick or treat!", waarna ze snoepgoed krijgen. In Nederland wordt Halloween meer gevierd door volwassenen, in de vorm van Halloween feesten, waar men verkleed heengaat.

Sint maarten

Zondag 11 november 2018

Betekenis van Sint-Maarten
Sint-Maarten is de feestdag van Martinus van Tours die veelal Sint-Maarten wordt genoemd. Martinus van Tours is een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom. Ook is hij een van de meest populaire heiligen van de middeleeuwen.

Sinterklaas

Woensdag 5 december 2018

Betekenis van Sinterklaas
Sinterklaas is een volksfeest dat elk jaar op 5 december in Nederland en België gevierd word. Daarnaast wordt het ook gevierd in veel Nederlandse koloniën. De naam Sinterklaas komt van Nicolaas bisschop van Myra. Hij werd bisschop van de plaats Myra en stierf op 6 december 342. Nicolaas stond bekend als beschermheilige van kinderen. Eerst werd hij alleen in Oost-Europa geëerd, maar later in heel Europa.

Oudejaarsdag

Maandag 31 december 2018

Betekenis van Oudejaarsdag
Oudejaarsdag is de laatste dag van het jaar volgens de christelijke kalender. Oudejaarsdag vindt elk jaar plaats op 31 december. Na middernacht als het nieuwe jaar ingeluid wordt, wordt er erg veel vuurwerk afgestoken. De chinezen geloofden dat ze met vuurwerk de geesten zouden kunnen verdrijven.