Wijkcentrum het Klokhuis

 

Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni.

De openstelling is voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 m afstand.

Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Rijksoverheid. 

In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen.

Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld:

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 m afstand. Ons wijkcentrum volgt de richtlijnen zoals bepaald door de RIVM en de rijksoverheid.

1.1 Opening van het Klokhuis.

Ter voorkoming van het sociaal isolement, willen wij weer open gaan. 

Onze groepen bestaan veelal  uit ouderen die alleen leven.

Voor wie een loopje naar ons wijkcentrum heel belangrijk is.

Je maatjes van de schildersclub weer zien, een kopje koffie samen, als uitvalsweg voor een wandeling, zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

Samen eten, het contact moment van de week voor velen, ook mensen met NietAangeborenHersenletsel of een andere beperking zijn dan weer van harte welkom.

1.2  Het protocol.

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor corona maatregelen aanwezig is.

Om ons wijkcentrum veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.

Het protocol is met behulp van de Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners , het bestuur van ons centrum en de richtlijnen vanuit de RIVM opgesteld, zodra aanpassing nodig is zal dit in het protocol verwerkt worden.

Dit protocol is geldig tot 1 juli, of zolang tot er vanuit de overheid anders wordt bepaald.

Het is geldig voor alle medewerkers van het Klokhuis en de bezoekers, die alleen op uitnodiging of via aanmelding naar binnen mogen.
1.3 Randvoorwaarden.

Het Klokhuis is gevestigd in een pand dat eigendom is van de Gemeente Amersfoort en beheerd wordt door de StichtingRecreatieenOnderwijs.

Er is overleg geweest met de Gemeente, daarin hebben wij aangegeven, dat wij beperkt maar vooral sociaal weer open willen. 

1.4 Welke openingstijden hanteren we

Tot 1 juli zijn wij alleen open voor kleine groepen met niet meer dan 15 deelnemers, wij zijn alleen open in overleg en er zal altijd een beheerder aanwezig zijn om te controleren of de regels nageleefd worden. 

Daarnaast is deze verantwoordelijk voor alle BedrijfsHulpVerlening zaken.

Vanaf 2 juni wordt de Resto weer opgestart, en om de groepen klein te laten vier maal per week met maximaal 20 deelnemers per keer.

1.5 Wie is er verantwoordelijk voor het gebouw en het beheer.

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van het gebouw, uitvoerend zijn dat de vrijwilligers en betaalde krachten die de regels handhaven en verantwoording afleggen aan de dagelijkse leiding, die op zijn beurt weer overlegt met het bestuur.

1.6 Wie zijn onze gebruikers

Onze gasten zijn voornamelijk mensen die binnen hun eigen vereniging of club activiteiten doen, variërend van Scrabble tot koken , van bridge tot dammen. 

Onze yoga groepen zijn druk bezocht, daarnaast wordt er getafeltennist.

Ons Resto op woensdag en vrijdag, de spelletjes club op zondag worden gemiddeld door 40 personen bezocht

2. Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstan vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw.

Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1 Het buitenterrein.

Het Klokhuis kent geen terras, wel een overkapping voor het gebouw waar op gepaste afstand wat stoelen geplaatst kunnen worden voor mensen die iemand ophalen of personen die wachten op hun activiteit.

Een deel van het buitenterrein is afgesloten middels een hek, zodat er via de achteringang geen mensen naar binnen kunnen.

2.2 Toegang tot het gebouw

Het Klokhuis kent een hoofdingang en diverse deuren die rechtstreeks op de ruimten uitkomen.

Deze kunnen voor het ingaan en verlaten van het pand gebruikt worden.

Op de plattegrond die bijgevoegd is zie u hoe wij dit geregeld hebben. 

2.3 Capaciteit

Het gehele Klokhuis heeft in niet Corona tijden een capaciteit van maximaal 175 personen, voor veel incidentele huurders, maar ook vaste huurders waaronder de wijkactiviteiten en verenigingen.

Bij het opstellen van de richtlijnen per ruimte zijn we uitgegaan van de richtlijnen van de RIVM.

Als algemene richtlijn stellen we het ruimtebeslag voor een werkplek  op 12 m2/pp en voor een vergaderplek op 5 m2/pp

In deze tijd gelden de volgende regels per Ruimte

Groepsruimte 1 maximaal 12 personen in een opstelling met afzonderlijk tafels .

Groepsruimte 2 is tijdelijk opslag.

M. van Loon  maximaal 15 personen in een opstelling met afzonderlijke tafels

Grote Zaal maximaal 20 personen

H. Versteegh maximaal 12 personen in een opstelling met afzonderlijke tafels.

Inogg  maximaal 12 personen in een opstelling met afzonderlijke tafels.

Tot 17.00 uur is de hal onderdeel van de verkeersruimte, daarna wordt deze met de Grote Zaal omgetoverd tot Resto

2.4 Route

We hanteren in de looproutes zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. 

Daarvoor wordt bewegwijzering geregeld.

Er komt een specifiek looproute plan. 

Kinderen die een activiteit volgen worden na afloop door een ouder / of verzorger opgehaald. Ouders wachten buiten op de afgesproken plaats , net zoals bij de scholen.

2.5 Inrichting ruimten

De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zoveel mogelijk afstand tussen de bezoekers gecreëerd wordt.

Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling van de ruimten.

In de ruimten wordt gebruik gemaakt van grote tafels met een lengte van 1.20m daarbij wordt bij de looppaden een afstand gecreëerd van tenminste 1 m.

de tafels links en rechts in de ruimte worden daar waar mogelijk tegen de wand geplaatst, zodat er meer ruimte beschikbaar blijft.
2.6 Plattegronden

Plattegronden maken het voor bezoekers visueel hoe de ruimte gebruikt wordt, daarnaast wordt men ontvangen aan de balie en zal een medewerker de kortst mogelijk route wijzen naar de ruimte.

In de ruimte hangt de plattegrond met de aanwijzingen voor toilet en het op de snelst mogelijke manier verlaten van het pand.

Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

3.1 Over het binnentreden van het Klokhuis spreken we af

We maken tijdelijk andere afspraken over de locatie.De locatie is alleen toegenakelijk wanneer een beheerder aanwezig is.

3.2 Onze beheerders hebben de instructies begrepen

Onze beheerders en bezoekers ontvangen voordat zij naar het Klokhuis komen dit protocol.

Daarnaast hebben de beheerders, allen in bezit van de training BHV een instructie gehad hoe in Corona tijd te handelen in geval van calamiteit.

3.3 Deze extra hygiëne maatregelen treffen wij

We maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van de RIVM-richtlijnen.

Bij betreden van het Klokhuis worden eerst handen gewassen in een daarvoor aangewezen ruimte

Algemeen

a. Ruimten worden op de reguliere wijze schoongemaakt.

Bezoekers wordt gevraagd met de daarvoor aangewezen middelen hun plek zelf schoon te       maken, waarna de algemene gebruiksvoorwerpen nogmaals door een van onze medewerkers wordt gereinigd.

Sanitair

a. Wordt schoongemaakt op de reguliere wijze.

Waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de contactpunten en de handen-was faciliteiten.

b. Bij het afsluiten van het Klokhuis wordt het sanitair op de reguliere manier gereinigd

c. De aanwezige beheerder zorgt dat de reinigingsmiddelen op tijd aangevuld worden.

d. In het Klokhuis gebruiken wij papieren handdoekjes.

Schoonmaak

a. Zorg dat de schoonmaker veilig werkt, met voldoende afstand tot de gasten

b. Het gele vest geeft aan wie er op dat moment aan het schoonmaken is

c. De ruimte waar de schoonmaak aan het werk is, wordt niet door gasten betreden.

d. Ingeval de schoonmaak niet aanwezig is neemt de beheerder die taken over3.4 Deze extra hygiëne maatregelen en voorzieningen treffen we

Deze richtlijnen volgen we

a Zet minder tafels en stoelen neer, zodat de 1,5 m maatregel gehaald wordt

b Breng in de locaties waar dat kan met pijlen op de vloer de routering aan

c Markeer de 1,5 meter afstand bij de balie

d Plaats plastiek schermen waar de 1,5 m afstand niet gehaald wordt

e In het horecagedeelte: geen gebruik van thermoskannen, wel melkzakjes en suikerzakjes

f Betaal zoveel mogelijk met pin of maak een factuur

g Plaats handgel voor desinfectie in elke ruimte

4 Zo gaan we met elkaar om

4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers en medewerkers

We verwachten van onze bezoekers dat zij zelf in de gaten houden of het te druk wordt.

Daarnaast wordt bij binnenkomen van het Klokhuis de naam en de zaal genoteerd waar de bezoeker heen gaat en hoe lang de bezoeker binnen zal zijn.

Aan de hand van de registratie kan bijgehouden worden hoeveel personen tegelijk in het Klokhuis aanwezig zijn.

In het algemeen wordt in de planning rekening gehouden met maximaal 25 gasten en 5 medewerkers.

4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze bezoekers

Voor de ingang en in de ruimten en de centrale verkeersruimte hangen we teksten en tekeningen van wat we van onze gasten verwachten.

De huurders zijn op de hoogte van wat wij verwachten van de bezoekers en zijn ervoor verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun gasten.


4.3 Zo maken wij duidelijk wat wij van onze medewerkers verwachten

Onze medewerkers worden in een persoonlijk gesprek op de hoogte gesteld met wat wij van ze verwachten.

In het gesprek wordt het protocol besproken en besproken wat wij als extra van onze medewerkers verwachten, waarbij wij geen onderscheid maken tussen vrijwilligers en betaalde krachten.

Daar waar nodig zullen we zorgen voor de informatie in de juiste taal.

De medewerkers met een BHV certificering zullen een extra training krijgen t.a.v. het protocol omgaan met Corona en calamiteiten.

Iedere medewerker krijgt zijn eigen hesje en is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden

5. Programmering

Bij de keuze voor de indeling van de dagdelen hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de beschikbare ruimten.

5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open

In de afgelopen periode hebben we middels het bezorgen van maaltijden en telefonische contacten gemerkt hoe eenzaam onze bezoekers zijn.

Voor die personen zijn wij de eerste periode dan ook open.

Zij hebben voorrang op incidentele huurders.

Bezoekers in de leeftijdsgroep 60+  (tot 100) en gasten met een beperking (NAH, Psyche problematiek e.d.) hebben voorrang.

5.2 Deze activiteiten zijn nu mogelijk in het Klokhuis

De Resto het sociale restaurant, i.p.v. 2 x per week een groep van 40 tot 50 gasten gaan we de Resto nu 4 x per week met maximaal 20 gasten per keer faciliteren.

De hobbyclubs in de ochtend of de middag.

De spelletjes (met gepaste afstand) middagen zullen in het weekend mondjesmaat opgestart worden.

Het contactmoment, waarbij bezoekers hun problemen of gewoon voor een gesprek met een van onze medewerkers willen houden.

Voor de clubs geldt een maximale aanwezigheid van 30 gasten per moment in het gehele Klokhuis, waarbij het aantal personeelsleden niet meer dan 6 per moment, tenzij de Resto voorbereid wordt,dan is is maximale aantal werknemers 9

Maar altijd met inachtneming van de afstand en het aantal bezoekers per moment.
5.3      Capaciteit van de  ruimten en het gebouw

Op de plattegrond toegevoegd aan dit protocol staat  aangegeven, wat de maximale capaciteit per ruimte is.

Daarnaast zijn de werkruimten, zoals de horeca keuken, de spoel en de kantoorruimten verdeeld over de medewerkers, waarbij het maximum voor de keuken is gesteld op 3 personen, de spoel op 2 en de kantoorruimten respectievelijk op 2 en 1

In het Klokhuis beschikt iedere ruimte over een aparte ingang, daarnaast heeft iedere ruimte de mogelijkheid een tijdelijke uitgang te creëren via de nooduitgangen.

De toiletgroepen zijn eenvoudig over de verschillende ruimten te verdelen en zijn dusdanig gesitueerd dat met bewegwijzering deze makkelijk te bereiken zijn, zodat de verkeersruimte zo min mogelijk gebruikt wordt.

5.4 Dit vragen wij van onze huurders

Iedere huurder wordt op de hoogte gesteld van ons protocol en de daarbij behorende regels. 

Indien de huurder het met deze regels niet eens is kan hij niet bij ons huren.

Indien besloten wordt voor een losse verhuur gelden dezelfde regels, ook hier worden geen uitzonderingen gemaakt.

6. Vervolgstappen

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten.

Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling tot 100 personen.

Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

Dit protocol is goedgekeurd door het bestuur van het Klokhuis bestaande uit

Voorzitter R. Bast

Secretaris J. ten Thije

Penningmeester B. van Bekkum

Lid M. Wongshoppo

Y. van Loveren

H. Zalm

G. van DongenAmersfoort, 17 mei 2020  

Auteur   : A. Zuurveld

Met dank aan het LSA die zoals altijd weer zo belangrijk voor werk geleverd heeft, dank daarvoor 


Het LSA is de landelijke vereniging van en voor actieve bewoners collectieven. Het LSA zet zijn decennialange praktijkervaring graag in om gemeenten, beroepskrachten en bewoners in de wijk te adviseren, ondersteunen en inspireren hoe zij aan kunnen sluiten bij de beweging van onderop. 

 @LSAbewoners·

"Voor community builders ... dringt zich de vraag op: wat kunnen wij eraan bijdragen om van deze explosie aan gemeenschapskracht het Nieuwe Normaal voor buurten en straten te maken, voor straks, na de Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.